Stisknutím "Enter" přejdete na obsah
Páteční koktejl je týdenní souhrn toho nejzajímavějšího o mikromobilitě, městské mobilitě, kolech, ekolech a všem co s tím může souviset. Nic nestojí, stačí si přihlásit odběr

TIP: Co znamenají na silnici takové ty dvě šipky dopředu doplněné symbolem kola?

Tuhle podivuhodné dopravní značení jste určitě potkali jako řidič i jako cyklista. Nese označení V20 aneb “koridor pro cyklisty”.

Vodorovné značení je vyhláškou definované jako: „Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V20), který vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. [VYHLÁŠKA 247/2010 Sb., § 23, písmeno i)] a to nejpodstatnější o něm máte vědět je, že jde pouze o informativní značku.

V20.jpg

Není to vyhrazený pruh pro cyklisty (ten má samostatné značení, včetně svislých značek), není to cyklostezka, auta a cokoliv dalšího se po takto vyznačené části komunikace může (a bude) libovolně pohybovat. Stejně tak se na něm může kdykoliv zastavit auto.  Ze zákona z něj nevyplývají žádné povinnosti ani nařízení.

Výmluva okolo tohoto matoucího značení (říká se mu také “cyklopiktokoridor”) zní, že na dané komunikace nebyl dostatek místa pro samostatný cyklopruh. Ještě hloupější výmluvy tvrdí, že toto je bezpečný koridor pro cyklisty a prý má jít o “v zahraničí osvědčený prvek”.

Realita je, že cyklisty spíše ohrožuje. Ti méně zkušení se domnívají, že auta po tomto pruhu nejezdí. Ještě problematičtější je toto značení tam, kde “oddělí” prostor pro kolmé parkování od samotné komunikace – tam si dávejte extrémní pozor na vyjíždějící auta, mají zhoršené možnosti výhledu ven. Stejně tak vzniká problém pokud “pikťák” je vedle podélně parkujících aut, kde hrozí nejenom výjezd auta, ale také náhlé otevření dveří do cesty kolu.

Je navíc zcela běžné, že “pikťák” je umisťován nesmyslně, na nebezpečná místa,  bez použití rozumu či ověření, že pro cyklisty dává smysl alespoň jako naváděcí mechanismus.

Tip poprvé vyšel 24. května. 2018