Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

TIP: Potřebujete pro elektrokolo řidičák?

Klasické elektrokolo řidičák nepotřebuje, je to pořád kolo, byť vybavené elektromotorem. Ten ale, jak už asi víte, nefunguje bez šlapání, pouze při šlapání pomáhá. Co navíc, pokud si kolo nenecháte “přečipovat”, tak bude pomáhat pouze do rychlosti 25 km/h. Kolo s vyřazeným omezovačem rychlosti tak jako tak nebude splňovat zákonné požadavky a na silnici byste s ním rozhodně vyrazit neměli.

Kdybyste chtěli vědět více, tak elektrokola (ekola, pedelec, e-bike) se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 – tam je právě zakotveno to, že dopravní prostředky s asistenci (elektromotoru) nepřevyšující 25 km/h (a s jmenovitým výkonem elektromotoru maximálně 250 W) nejsou v tomto ohledu chápána jako vozidla (ať už dvoukolová, tříkolová či čtyřkolky).

Elektromotor u elektrokola tedy nepohání sám, zapíná se v okamžiku šlapání, vypíná se jakmile šlapat přestanete či stisknete brzdu. A jak už je uvedeno výše, také při překročení rychlosti 25 km/h.

Zaznívá tam i další omezení, případný akcelerátor schopný rozhýbat kolo z klidového stavu nemůže překročit rychlost 6 km/h (totéž tedy i případný asistent chůze) – v případě současného šlapání může elektromotor samozřejmě asistovat tímto vyšším “boost” výkonem až do oněch 25 km/h.

Vedle zmíněného Nařízení EP se elektrokola mimochodem řídí ještě ČSN EN 15194 (známé též jako EPAC, Standard for Electronically Power Assisted Cycles) s poslední revizí v roce 2018.

POZNÁMKA: Ona definice vypadá takto: Jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW, jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat; ani na jejich konstrukční části nebo technické celky, nejsou-li určeny k montáži do vozidel, na něž se vztahuje tato směrnice.

Pokud elektrokolo překračuje výše uvedené limity, tak na něj zákon pohlíží jako na malý skútr. A tam již platí vše co byste museli řešit při koupi klasického i elektrického skútru (SPZ, helma, provoz pouze na komunikacích k tomu určených, atd).  Tam se to mimochodem liší podle maximální konstrukční rychlost (do 45 km/h je to moped, nad 45 km/h je to motocykl) a nutnost různých typů řidičského průkazu je dána výkonem a poměru hmotnosti a výkonu. Ale to si případně nastudujte někde jinde, kol se tohle (naštěstí) netýká.

Z toho všeho plyne nakonec to, že elektrokolo vyhovující uvedeným požadavkům je totéž jako klasické kolo a pro užití na pozemních komunikacích nepotřebujete řidičský průkaz.  Nezapomeňte ale, že pro pozemní komunikace je potřeba mít povinné vybavení – zvonek, světla, odrazky – a pokud je jezdi pod osmnáct, tak povinně i přilbu.

PS: Elektrokolu bez výše  uvedených omezení se nakonec i říká jinak, motokolo je podstatně férovější označení. Ale stejně tak tomu můžete říkat moped

Tento tip poprvé vyšel 11. června 2018