Stisknutím "Enter" přejdete na obsah
Páteční koktejl je týdenní souhrn toho nejzajímavějšího o mikromobilitě, městské mobilitě, kolech, ekolech a všem co s tím může souviset. Nic nestojí, stačí si přihlásit odběr

TIP: Potřebuju mít na kole světlo a odrazky? Co když nikdy nejezdím potmě?

Potřebujete, pokud to budete brát podle zákona. Přední a zadní odrazky, odrazky oranžové barvy na pedálech (z obou stran, tedy ty co vám tak do roka stejně upadnou), odrazky oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola. Samozřejmě i zadní červené světlo (mimochodem přední odrazka je bílá a zadní červená). Povinný podmíněné je i přední světlomet bílé barvy. Ten by samozřejmě neměl oslňovat, musí mířit na vozovku a povinnost platí za snížené viditelnosti – u odrazek o snížené viditelnosti není ani slovo.

Pokud byste to chtěli vědět přesně a detailně, tak jde o Přílohu č.13 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky. Ke které je nutné dodat, že je velmi dlouhá a velmi detailní. Hovoří ale nejen o světlech, ale i dalším povinném vybavení pro kolo.

1. Jízdní kola musí být vybavena

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ±5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí ± 15° a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí ± 5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,

h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, jeli vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem,

b) zadní svítilnou červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Z Přílohy č.13 mimochodem plyne, že pokud máte jízdní kolo co není určeno pro jízdu za snížené viditelnost, tak nemusí mít svítilny. Všechna kola ale musí mít výše uvedené odrazky.

Z čistě praktického hlediska – odrazky i svítilny máte proto, abyste byli vidět. Zejména zas “snížené viditelnosti” (večer, hustě zamračeno, podvečer, brzy ráno, déšť, sníh) je velmi žádoucí abyste to nepodceňovali – světla samozřejmě pomáhají vám lépe vidět, ale také pomáhají ostatním, aby viděli vás.

Vedle odrazek či světla pamatujte i na reflexní oblečení a dostatečně barevné – je skvělé jezdit v černém cyklo dresu, ale moc praktické to prostě není.

Spoléhat se na to, že “nikdy nejezdím potmě” se vám jednoho dne může vrátit. Prostě potmě, či za snížené viditelnosti pojedete.

Tento tip poprvé vyšel  22. ledna 2021