Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Bolt: Letos se budou dále posilovat trendy v mikromobilitě, které jsou patrné již nyní (TZ)

První trend se ponese ve znamení vyššího tlaku na rychlé a efektivní řešení případných problémů vzniklých při provozu sdílených služeb. Druhý trend souvisí s pokračující edukací uživatelů ohledně bezpečného využívání služeb i zástupců radnic ohledně benefitů provozu sdílených služeb v ulicích jejich měst. V neposlední řadě bude zesilovat tlak ze strany radnic a uživatelů služeb, aby se firma chovala k životnímu prostředí zodpovědně. Tyto tři trendy podle názoru přepravní aplikace Bolt ovlivní to, jakým směrem se bude mikromobilita v České republice v letošním roce ubírat.

Trend 1 – vyšší tlak na rychlé a efektivní řešení případných problémů vzniklých při provozu sdílených služeb

Bolt si dlouhodobě zakládá na tom, že dříve než dojde ke spuštění některé ze služeb v oblasti mikromobility (sdílená e-kola nebo e-koloběžky) v daném městě, sejde se s jeho zástupci a svůj plán s nimi prodiskutuje. Bolt se vždy se zástupci města spojil a prodiskutoval varianty provozu služby tak, aby co nejlépe vyhovoval představám obou stran. Bez souhlasu zástupců radnice své služby Bolt nikdy nespouští. Po jejich spuštění je s představiteli měst nadále v kontaktu tak, aby bylo možné rychle reagovat na jejich případné připomínky. Bolt také s radnicemi měst sdílí data z provozu, která mohou být následně využita např. při plánování nových stojanů na kola nebo cyklostezek.

Aby bylo používání sdílených dopravních prostředků ve městech ještě bezpečnější, představil v loňském roce Bolt ve své aplikaci novou bezpečnostní sekci, která poradí s bezpečným užíváním sdílených elektrických koloběžek.

Na konci roku 2020 Bolt dále představil nový model koloběžky Bolt 4, která byla postavena s cílem zajistit co nejbezpečnější jízdu a to také díky tomu, že nový model je vybaven senzory, které detekují nehody, pády nebo upozorní na jízdní styl, který může být potenciálně rizikový. V prosinci 2020 Bolt dále uzavřel investiční kolo, na jehož konci získal od investorů téměř 4 mld. Kč, které chce mimo jiné využít ke zvyšování bezpečnosti jejich provozu. V roce 2021 Bolt také plánuje představení nových funkcí za účelem posílení bezpečnosti uživatelů a obyvatel města. V plánu je například automatické sledování jízdy, které dokáže předvídat a zabraňovat potenciálním nehodám za pomoci umělé inteligence.

Trend 2 – pokračující edukace uživatelů a zástupců radnic

Také v roce 2021 bude Bolt pokračovat v edukativních aktivitách, které si kladou za cíl jednak zlepšit povědomí uživatelů o správném a bezpečném využívání prostředků sdílené přepravy a jejich parkování ve městech. K důslednější edukaci jezdců ohledně zásad bezpečné jízdy také přispěje nová funkce koloběžek, která byla v českých městech představena na konci roku 2020. Koloběžky začaly k jezdcům promlouvat. Hlasové informace poskytované koloběžkami mají zabránit tomu, aby jezdci museli za jízdy kontrolovat její stav na mobilu. Namísto toho se jezdec informaci o jejím stavu dozví od koloběžky samotné. Tato funkce má za úkol další zvyšování bezpečnosti provozu této služby.

Na druhé straně bude Bolt také dále pracovat na edukaci zástupců radnic, kterým bude vysvětlovat benefity provozu sdílených koloběžek a kol v ulicích jejich měst. Bolt je dlouhodobě přesvědčen o důležitosti komunikace mezi zástupci společnosti a reprezentanty městských samospráv. Pouze otevřená jednání jsou cestou ke spokojenosti všech dotčených subjektů s provozem služeb z oblasti mikromobility.

Trend 3 – vyšší tlak na to, aby se firma chovala zodpovědně k životnímu prostředí

Lidé jsou čím dál tím citlivější na to, aby firmy, jejichž služby využívají, dbaly o životní prostředí a snažily se minimalizovat dopad svého podnikání na přírodu. Z výzkumu, který si Bolt nechal v České republice zpracovat, vyplynulo, že téměř 92 % respondentů by chtělo, aby společnosti, jejichž služeb každodenně využívají, více dbaly na životní prostředí a více se touto problematikou zabývaly.

Bolt na tato přání zareagoval již v roce předcházejícím a v těchto aktivitách má v plánu pokračovat i letos. Mimo jiné představil svůj environmentální program Green Plan, jehož cílem je vykompenzovat uhlíkovou stopu z jízd realizovaných v Evropě a přispívat k ochraně životního prostředí. 

V září loňského roku Bolt dále představil program, který si předsevzal dosáhnout klimaticky pozitivního provozu sdílených koloběžek do konce roku 2020. Klimaticky pozitivní (uhlíkově negativní) znamená, že z atmosféry bude odstraněno více oxidů uhlíku, než kolik jich bylo do ní při výrobě a provozu sdílených koloběžek uvolněno.

“V Boltu věříme, že všechny výše popsané trendy budou určovat, kam budou služby v oblasti mikromobility v letošním roce směřovat. Naším cílem je přispět k jejich posilování a tím i k vytvoření takového městského prostředí, které bude příjemným místem pro život místních lidí. Řešení z oblasti mikromobility dále vnímáme jako efektivní a bezpečný způsob přepravy, který minimalizuje riziko přenosu onemocnění mezi lidmi díky sociálnímu distancování, po kterém bude poptávka po odeznění pandemie ještě více narůstat,” dodává Martin Zajíc, manažer pro kola a koloběžky v Boltu.

O Boltu

Bolt je přední evropská přepravní platforma, jejímž cílem je zajistit, aby doprava ve městech byla ještě dostupnější, pohodlnější a udržitelnější.

Bolt má více než 50 milionů uživatelů ve více než 40 zemích v Evropě a Africe. V současné chvíli nabízí jak přepravu auty, tak řešení z oblasti mikromobility (elektrické koloběžky a kola) a rovněž dovoz jídla nebo doručování balíčků.

Společnost se v ekologickém programu nazvaném Green Plan zavázala k úplné kompenzaci emisí vzniklých při přepravě skrze aplikaci Bolt v Evropě, což přispívá ke snížení dopadu podnikání společnosti na životní prostředí.