Stisknutím "Enter" přejdete na obsah
Páteční koktejl je týdenní souhrn toho nejzajímavějšího o mikromobilitě, městské mobilitě, kolech, ekolech a všem co s tím může souviset. Nic nestojí, stačí si přihlásit odběr

TIP: Je cyklista povinen jezdit po cyklostezce? Jaké typy stezek pro cyklisty známe?

Tohle je zajímavé téma. Do ledna 2022 se zde totiž skrývala jedna malá záludnost o které málokdo tuši. Za určitých okolností totiž taková povinnost existovala. Od 1. ledna 2022 už tak ale není. Takže se můžete těšit na to, že to po vás “příslušník” bude vyžadovat, protože (pro změnu) nebude tušit, že je to jinak.

Stezka pro cyklisty existuje vlastně ve třech podobách

– stezka pro chodce a cyklisty s dopravní značko C 9a (kde jsou nahoře dospělý a dítě, dole kolo.  Nemá pruhy pro pěší a pro kola,

– stezka pro chodce a cyklisty s dopravní značko C 10a (kde je vlevo kolo, oddělovací pruh a vpravo panáčci, případně opačně podle provedení). Má vyznačené pruhy a chodci se musí pohybovat v jejich, cyklisté v jejich.

– stezka pro cyklisty s dopravní značkou C 8a (kde je pouze kolo). Tady chodci nemají co dělat, jde o prostor vyhrazené cyklistům (a všem s dalším podobným vybavením, což zahrnuje i bruslaře)

Zákonem bylo stanoveno, že je-li souběžně s pozemní komunikací zřízen jízdní pruh pro cyklisty/stezka pro cyklisty (běžně zaznívá, že všechny tři výše uvedené, ale viz další odstavec) nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

TIP: Mohu jezdit na kole po chodníku?

Sporná záležitost

O tom zda tohle opravdu platily pro všechny tři typy se ale vedly spory. Problém byl v znění zákona:

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.“  (Zákon o silničním provozu – Jízda na jízdním kole Předpis č. 361/2000 Sb. §57 odst. 1)

Bylo tam uvedena pouze stezka pro cyklisty (což je poslední ze ze tří, značka C8a).

Takže ,jediná povinnost jízdy po cyklostezce byla tam, kde je zřízena vyhrazená stezka pro cyklisty.

TIP: Případně i viz MUSÍ CYKLISTA POUŽÍT CYKLOSTEZKU ?

V řádě případů narazíte na to, že na silnici je umístěna zákazová značka, tam to máte bez pochybností. K vidění na fotce níže z Map Google.  Cesta z Koloděj do Újezda nad lesy. silnice je poměrně úzká, takže se opatření dá chápat. Nutí ale nepraktickému přejetí na vlevo umístěnou “cyklostezku” (která s ohledem na absenci označení samozřejmě stezkou pro cyklisty tak jako tak není)

Často bývá bezpečnější dostupnou stezku pro cyklisty využít tak jako tak.

Poslední dodatek k této zmatenosti je, že by něco takového povinného být nemělo A pokud snad místní dopravní situace nějak vyžaduje omezení, tak ať se to řeší zákazovou značkou.

Od 1. ledna 2022 je to jinak

S účinností od 1. ledna 2022 cyklisté nemusejí užít ani jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu. Nové znění:

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

§57 (1) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

Pokud pochybujete, tak viz třeba Komentář: Jsou cyklostezky povinné? Kdepak, je to mýtus

TIP: Jak přežít jízdu na cyklostezce?

Tento tip poprvé vyšel 8. ledna 2021