Stisknutím "Enter" přejdete na obsah
Páteční koktejl je týdenní souhrn toho nejzajímavějšího o mikromobilitě, městské mobilitě, kolech, ekolech a všem co s tím může souviset. Nic nestojí, stačí si přihlásit odběr

TIP: Jak přežít jízdu na cyklostezce?

Chcete vědět to nejpodstatnější k jízdě na cyklostezce? Vyhněte se všem těm cyklostezkám, které se proměnily v pěší zóny a jsou zaplaveny chodci, kočárky a lidmi na kolečkových bruslích. Nemůžete-li se vyhnout, tak dbejte zvýšené opatrnosti.

Cyklostezka (bohužel) neznamená, že by byla vyhrazena pouze pro kola. Vždy se tam budete setkávat s chodci, bruslaři, kočárky, koloběžkáři a ještě hůře, s pobíhajícími psy. Coby cyklista nemáte žádná větší práva na tento prostor, než ti ostatní a nepředpokládejte, že by snad pro všichni účastníci dodržovali to nejzásadnější – vzájemnou ohleduplnost.

Počítejte s tím, že ti co jedou či jdou před vámi mohou kdykoliv neplánovaně vybočit, zastavit či zahradit cestu.

Zapomeňte na to, že by chodci snad brali ohledy a chodili na kraji, je běžné, že zaberou celou šíři ne jednoho, ale obou pruhů. Totéž platí o bruslařích, jejichž mohutné rozmachy jsou pro běžnou šířku cyklostezky silně přesahující možnosti.

Buďte to vy, kdo berete ohledy. Blížíte-li se k němu kdo stojí či se pohybuje v cestě, použijte zvonek. Uvolní-li vám cestu, poděkujte.

Nepřehánějte to s rychlosti, pokud jsou před vámi lidé. Ani vy nemáte přednost před ostatním a vyšší rychlost žádnou přednost nepřináší.

Pamatujte na to, že děti neumí vnímat co se děje za nimi ani okolo nich. Ať už jsou pěšky či na nějakém přibližovadle. Bohužel nemůžete počítat s tím, že by je rodiče snad učili držet se ve správném pruhu a co nejvíce vpravo.

TIP: Mohu jezdit na kole po chodníku?

Všímejte si všech možných bočních, levých i pravých, cest a cestiček. Kdykoliv se odtamtud může vynořit náhle cokoliv. Jakkoliv při křižování cyklostezek platí pravidlo pravé ruky, nepočítejte s tím, že bude dodržováno. Stejně jako nebude dodržováno to, že pokud někdo vstupuje na cyklostezku z prostoru mimo ní, měl by dát přednost těm na cyklostezce.

Velká obezřetnost se vyplatí u psů, ty volně pobíhající bez vodítka se kdykoliv ochotně vrhnout buď do cesty nebo se zakousnou do nohy. Pro vlastníky psů sice platí, že je mají mít na vodítku, ale tohle rozhodně nepatří mezi dodržovaná pravidla.

Naučte se jaké cyklostezky jsou použitelné

Naučte se, časem a zkušenostmi, které cyklostezky jsou použitelné a jaké mají nedostatky. Stejně jako je dobré si zjistit, jak se můžete cyklostezkám vyhnout použitím alternativní trasy.

Občas právě vyhnutí se cyklostezce, je to nejlepší, co můžete udělat. 

Tento tip poprvé vyšel 13. května 2018