Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Covid-19 přepisuje pravidla. Vede k rozšiřování prostoru pro cyklisty. Co Česko?

Social distancing, součást opatření proti šíření koronaviru, vede k změnám pravidel pro silniční značení. V řadě zemí rozšiřují cyklopruhy nebo vytvářejí nové a omezují prostor pro auta.  Autům ubírá prostor i rozšíření chodníků, protože i větší vzdálenost mezi pěšími znamená menší riziko šíření.

Setkat se s tím můžete v Německu (Pop-up bike lanes help with coronavirus physical distancing in Germany) kde k tomu přistupují jako k dočasnému opatření. Snaží se umožnit cyklistům udržet 1.5 metrové rozestupy. Po zavedení navíc zjišťují, že takovéto řešení je i bezpečnější a na klasickou automobilovou dopravu nemá zásadní vliv.  Práce z domova přinesla až 40% snížení provozu na silnicích.

Velmi rychle tak reaguje například Berlín (Coronavirus pandemic gives cyclists more road in Berlin). Cyklopruhy rozšiřují alespoň o metr, značení provádějí pomocí dočasných žlutých pruhů. 

Stejně k tomu přistupuje Nový Zéland (New Zealand First Country To Fund Pop-Up Bike Lanes, Widened Sidewalks During Lockdown) kde rozšiřují i prostory pro pěší.  Tamní ministerstvo dopravy navíc městům nabízí financování, které jim změny má usnadnit. 

Tlak na změny v ulicích zaznívá i v USA (Pressure grows on D.C. to close roads to give residents more room for walking, jogging, biking during covid-19 shutdown) kde města přistupují k zásadním omezením dopravy ve prospěch obyvatel i cyklistů.  

Jak jsme na tom v Česku? 

Už jste v některém z českých měst viděli podobné úpravy? Kdy Praha využije příležitost a postará se o zásadní rozvoj cyklotras?  Zvětšení šířky stávajících a dočasným vytvořením zcela nových cyklopruhů může velmi dobře vše otestovat. Po ukončení koronavirových opatření pak ze dočasných může přejít na trvalé. 

Zeptali jsme se v Brně (odpověď od tiskového mluvčí Bc. Filipa Poňuchálka): 

Veškeré dopravní značení (i dočasné) podléhá procesu stanovování a musí se projednat. To může trvat i několik týdnů nebo dokonce měsíců. Složité by to bylo i z technického hlediska, především z hlediska dodržování českých technických norem. Z tohoto důvodu se o Vámi zmiňovaných opatřeních v Brně neuvažuje.

Dotazy na Magistrát hl. města Prahy a Olomouckou radnici zůstaly bez odpovědi.